0 τμχ 0.00

Προσωπικά δεδομένα

Ο παρών ιστότοπος δεν απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού για την χρήση του ή για την αγορά προϊόντων. Εάν προβείτε σε αγορά προϊόντων, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία σας (για να μπορέσει να σας αποσταλεί η παραγγελία) τα οποία θα διατηρηθούν στο σύστημα μέχρι την ολοκλήρωσή της. Εάν η παραγγελία σας ακυρωθεί πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο ή όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο υπεύθυνος θα διαγράψει την παραγγελία σας από το σύστημα και μαζί και όποια στοιχεία εισάγατε. 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα καθώς και οι διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των χρηστών που προέρχονται από συναλλαγές ή επαφές επικοινωνίας, παραμένουν προσωπικές και ασφαλείς έως ότου ολοκληρωθούν οι συναλλαγές και δεν αποθηκεύονται στο αρχείο μας. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται ή δίδονται σε τρίτους για εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.